מישוב למדינה

תיאור הספר

יהודי ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. היישוב היהודי כקהילה פוליטית שתכונותיה הקנו לה את הכינוי: "מדינה בדרך". הספר הינו יריעה רחבה של תיאור היסטורי וניתוח סוציולוגי שבא להשיב על השאלה: כיצד בני הדור הראשון של עולים, המהווים מיעוט לאומי תחת שלטון זר, יצרו ארגון פוליטי מסועף בעל מידה רבה של אוטונומיה, המושתת על סמכות ללא ריבונות? המחברים בוחנים בספר מכלול של מרכיבים, עם הדגש על בחינת השאלה - מה השתנה במעבר "מישוב למדינה"?