ראשונים בהגנה

תיאור הספר

ראשוני המגינים בראשון לציון. חישול הכוח המגן במקום - פעולות תגמול. שליחים נאמנים. יחסים בין ערבים ליהודים. סיפור הסליקים ביישוב. הקיבוצים השותפים למאבק ולשמירה. ההשתייכות של רבים מבני ראשון לציון לפלמ"ח וההתארגנות לקראת מלחמת העצמאות. במבחן הקרבות - בגן יבנה. אבו-ג'בן. הטנק הבריטי של ההגנה. הפשיטות. ההשתלטות על מחנה באר-יעקב. כיבוש צריפין.