פלוגות מחץ - פלמ"ח

תיאור הספר

עבודת תלמיד בנושא הקמת הפלמ"ח. מטרות, יחסים עם הבריטים. יחסי פלמ"ח עם ארגוני הפורשים - אצ"ל, לח"י. מבצעי הפלמ"ח. דמויות מובילות בהנהגה. ציר זמן.