"תמיד במרי"

תוכן הסרט:
"תמיד במרי" -מבחר קטעים מנאומיו של משה סנה. משה סנה שימש כראש מטה ההגנה בתקופת המאבק.
ערכו את הקטעים: עמיקם גורביץ ויאיר צבן.
דיסק שמע בלבד.
מס' קלטת: 2.42
מפיקים: הוועד הציבורי להנצחת זכרו של משה סנה