כוחות המגן הישראליים מאתמול להיום

תיאור הספר

חוברת "מערכות" מיוחדת מאפריל שנת 1966 קע"ד-קע"ה, מאמר מאת יגאל אלון: סקירת כוחות המגן ממלחמת העולם הראשונה ועד מערכת סיני. התארגנות מקומית להגנת היישוב; "הגדודים העבריים" במלחמת העולם הראשונה; ה"הגנה" - הארגון הארצי; מאורעות 1936-1939; פלוגות הלילה של וינגייט; ישובי "חומה ומגדל"; גזרות "הספר הלבן" והמאבק נגדן; מלחמת העולם השנייה; הקמת הפלמ"ח, היחידות המיוחדות; ההעפלה; ההתיישבות; הפלי"ם; מלחמת העצמאות - הפלמ"ח, גיוס אנשי החי"ש לחטיבות הלוחמות; החי"מ, הקמת צה"ל; הישגי מלחמת העצמאות; הקמת מערך המילואים; מערכת סיני. התחמשות צה"ל.