הטור השביעי - ספר ראשון

שם המחבר: אלתרמן, נתן
מספר העמודים: 491
הוצאה לאור: הקיבוץ המאוחד
סוג: שירה
מיקום בספריה: שירה

תיאור הספר

הספר הראשון - תש"ג-תשי"ד. השירים הודפסו בעתון "דבר" בשנות המאבק והתייחסו באופן ישיר ל אירועי התקופה בארץ ובעולם: מלחמות, העפלה, מאבק בבריטים, התיישבות, עלייה לארץ ישרל ונושאים רבים נוספים.