אות הגבורה

במלחמת העצמאות הוענק 'אות הגבורה', שהוא אות ההצטיינות הגבוה ביותר בצה"ל, ל- 12 גיבורי-ישראל. שבעה מבין השנים-עשר היו אנשי פלמ"ח.
במלחמת העצמאות הוענק 'אות הגבורה', שהוא אות ההצטיינות הגבוה ביותר בצה"ל, ל- 12 גיבורי-ישראל. שבעה מבין השנים-עשר היו אנשי פלמ"ח.