הכשרת מולדת

הכשרה של נוער עולה מהונגריה, צ'כיה, רומניה ועוד, במושב מולדת.
מספר החברים: 18.
מוצא החברים: חברת נוער עולה מהונגריה, מצ'כיה, מרומניה ועוד, במושב מולדת.
שייכות תנועתית: 'חבר-הקבוצות'.
משק ההכשרה: מולדת.
תאריך גיוס לפלמ"ח: 30, נובמבר, 1947.
תאריך שחרור: [לא ידוע]
יחידה צבאית (פלוגה, גדוד): פלוגה ו' גדוד 1 (גבע), פלוגה ג' גדוד העמק (1) בחטיבת 'יפתח ' (במלחמת העצמאות).
מסגרת הגיוס: הכשרה מגוייסת.
במהלך הפרק הצבאי שהו ב: גבע (בחלק הראשון של תקופת הגיוס)
פרטים אודות ההכשרה: [לא ידועים]
במלחמת העצמאות: לקחו חלק בקרבות גדוד העמק (1) [לא ידועים פרטים נוספים].
המשך התיישבותי (ישוב חדש, השלמה): 6 חברים השלימו את המושב השיתופי רמות-נפתלי; 3 חברים הצטרפו לקיבוץ ראש-הנקרה ('חבר' הקבוצות').