הכשרת עין חרוד (1948) "תל כף"

חברי ההכשרה גוייסו בעיצומה של מלחמת העצמאות, לאחר שסיום לימודיהם הוקדם לאפריל. עם גיוסם הגיעו למחנה פילון (שם התאחדו עם הכשרת בית-השיטה), והשתבצו לגדוד העמק (1) בחטיבת 'יפתח'.
מספר החברים: 60 (מהם בערך 25 בנות).
מוצא החברים: בוגרי סניפי התנועה משכונת בורוכוב ומתל-אביב ובוגרי בתי ספר מקצועיים שלימודיהם קוצרו (שלא היו קשורים לתנועה).
שייכות תנועתית: ‘הנוער-העובד’.
משק ההכשרה:
תאריך גיוס לפלמ"ח: אפריל, 1948.
תאריך שחרור: מאי, 1949.
יחידה צבאית (פלוגה, גדוד): גדוד העמק (1) בחטיבת 'יפתח'.
מסגרת הגיוס: הכשרה מגוייסת.
במהלך הפרק הצבאי שהו ב:
התחברות אל קבוצה/קבוצות במהלך השירות ובסיומו: עם הכשרת בית-השיטה (שנקראה מאז "תל כף"), במאי 1948, לשם הגדלת ההכשרה. יחד מנו 100 חברים (40 בנות).
פרטים אודות ההכשרה:
במלחמת העצמאות: חברי ההכשרה גוייסו בעיצומה של מלחמת העצמאות, לאחר שסיום לימודיהם הוקדם לאפריל. עם גיוסם הגיעו למחנה פילון (שם התאחדו עם הכשרת בית-השיטה), והשתבצו לגדוד העמק (1) בחטיבת 'יפתח'.
חברי ההכשרה לחמו בקרבות השונים של גדוד העמק (1) בחטיבת 'יפתח'.
בחזית הצפון: קרבות הגליל המערבי והמזרחי במסגרת מבצע 'יפתח'.
בחזית המרכז: מבצע 'דני'.
בחזית הדרום: מבצע 'יואב'.
המשך התיישבותי (יישוב חדש, השלמה): לאחר שחרורם שהו חברי ההכשרה חודשים אחדים בעין-חרוד והתכוננו להקמת יישוב חדש. ב- 16 באוגוסט 1949 יסדו את קיבוץ "פלד" ('הקיבוץ המאוחד'), לימים נקרא היישוב על שם המחלקה שיצאה לעזרת גוש עציון וכל חבריה נפלו - "נתיב הל"ה".
הנופלים במלחמה:
קלמן טרוינסקי ז"ל - בקרב לטרון, יולי 1948.
נחום נוביק ז"ל - בקרב לטרון, יולי 1948.