המחלקות המיוחדות של הפלמ"ח

הגדוד הרביעי של הפלמ"ח הוא גדוד המטה אורגן כגדוד היחידות המיוחדות.
הגדוד הרביעי של הפלמ"ח הוא גדוד המטה אורגן כגדוד היחידות המיוחדות. הוא כלל את פלוגה ז' – סיירים; פלוגה י' – ימאים (פלי"ם); מחלקת הטייסים ומחלקת ה"מסתערבים", המחלקה הבלקנית, הסורית והגרמנית.
למפקדו הראשון של הגדוד מונה שמעון אבידן.
מטה הגדוד הרביעי היווה מעין שלד גדודי, ואולם בפועל ניהלו היחידות המיוחדות את פעילותן הצבאית בעצמן. רק התיאום ביניהם לבין שאר הכוחות הצבאיים נעשה בידי מטה הגדוד הרביעי.